Regulamin

REGULAMIN

serwisu internetowego budujTU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego budujTU.pl oraz usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis.
 2. Serwis budujTU.pl (zwany dalej „serwis”) jest portalem ogłoszeniowym, gdzie dodaje się bezpłatne oraz płatne ogłoszenia o szeroko pojętej tematyce budowlano-remontowej. Serwis publikuje artykuły o tematyce budowlano-remontowej.
 3. Serwis dostępny jest na urządzenia stacjonarne i mobilne. Minimalne wymagania to system operacyjny Windows, Linux lub Android oraz połączenie z siecią internetową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin
  Serwis – serwis internetowy budujTU.pl
  Użytkownik – osoba korzystająca z usług serwisu
  Konto – konto użytkownika w serwisie
  Ogłoszenia wyróżnione – ogłoszenia płatne
  Reklama – baner graficzny wyświetlany na stronach serwisu
 5. Właścicielem serwisu jest firma Glasspol Maciej Załuski Szymanów, ul. Lipowa 11A
  51-180 Wrocław, NIP: 9151629806.

§ 2

Zasady dodawania ogłoszeń

 1. Dodając ogłoszenie użytkownik musi zaakceptować regulamin.

 2. Aktualne rodzaje ogłoszeń i promocje dostępne są pod adresem internetowym: http://budujtu.pl/dodaj-ogloszenie/

 3. Dodając ogłoszenie użytkownik musi wypełnić formularz informacyjny dostępny pod adresem http://budujtu.pl/dodaj-ogloszenie/. Bezpłatne ogłoszenie można dodać na 30 dni, następnie istnieje możliwość jego bezpłatnego przedłużenia. Szczegóły techniczne jak dodać ogłoszenie są dostępne w sekcji serwisu Pytania i odpowiedzi dostępnej pod adresem http://budujtu.pl/pytania-i-odpowiedzi/.

 4. Dodając ogłoszenie płatne użytkownik musi wypełnić formularz informacyjny dostępny pod adresem http://budujtu.pl/dodaj-ogloszenie/, a następnie uiścić opłatę w wybranej przez siebie formie. Istnieje możliwość odpłatnego przedłużenia ogłoszenia po jego wygaśnięciu. Szczegóły techniczne jak dodać ogłoszenie są dostępne w sekcji serwisu Pytania i odpowiedzi dostępnej pod adresem http://budujtu.pl/pytania-i-odpowiedzi/.

 5. Jedno ogłoszenie można dodać tylko do jednej kategorii ogłoszeń.

 6. Ogłoszenia płatne wyświetlają się w sposób losowy w nagłówku oraz poniżej kontentu strony (przed stopką) serwisu.

 7. Użytkownik dodając ogłoszenie w serwisie buduTU.pl nie może zamieszczać treści o przedmiotach, których obrót jest prawnie zakazany, przedmiotach pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich. BudujTU.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia.
 8. Każde dodane ogłoszenie zanim zostanie opublikowanie musi zostać w ciągu 48h zaakceptowane przez administratora serwisu. W szczególnych przypadkach, wypadkach losowych, problemach technicznych, serwis zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu (48h).

 9. Serwis zastrzega sobie prawo do publikowania ogłoszeń użytkowników na swojej stronie na portalu Facebook, znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/pg/BudujTupl-1869575683316119/.

§ 3

Reklama

 1. Serwis oferuje wyświetlanie odpłatnej reklamy banerowej na swoich stronach. Szczegóły dotyczące aktualnego cennika, czasu i dokładnego miejsca wyświetlania są dostępne w zakładce Reklama pod adresem http://budujtu.pl/reklama-cennik/.

 2. Każda reklama zanim zostanie opublikowana musi zostać opłacona przez użytkownika oraz w ciągu 48h zaakceptowana przez administratora serwisu. W szczególnych przypadkach, wypadkach losowych, problamach technicznych, serwis zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu (48h).

 3. Treść reklamy musi być tematycznie związana z serwisem buduTU.pl. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklamy zwłaszcza gdy temat reklamy jest o przedmiotach, których obrót jest prawnie zakazany, przedmiotach pochodzących z przestępstwa. Reklamy nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich.

 4. Serwis zastrzega sobie prawo do publikowania reklam użytkowników na swojej stronie na portalu Facebook, znajdującej się pod adresem https://www.facebook.com/pg/BudujTupl-1869575683316119/.

§ 4

Płatności

 1. Za publikację ogłoszeń wyróżnionych serwis pobiera opłatę. Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: http://budujtu.pl/dodaj-ogloszenie/

 2. Za publikację reklam serwis pobiera opłatę. Aktualny cennik dostępny jest pod adresem: http://budujtu.pl/reklama-cennik/

 3. Są dostępne dwie metody płatności: płatność elektroniczna przez serwis PAYPAL oraz przelew tradycyjny.

 4. Dokumentem potwierdzającym płatność jest faktura VAT. Serwis zobowiązuje się do dostarczenia użytkownikowi, który zakupi ogłoszenie wyróżnienie (nie dotyczy ogłoszeń bezpłatnych) lub reklamę faktury w ciągu maksymalnie 7 dni od zaksięgowania wpłaty. Dostarczenie faktury odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej dla tego niezbędne jest podanie przez użytkownika prawidłowego adresu e-mail.

§ 5

Ochrona danych osobowych

 1. Serwis dba o bezpieczeństwo danych osobowych swoich użytkowników. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Kodeksem cywilnym, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Podane podczas dodawania ogłoszenia lub zapisu do newslettera dane osobowe służą tylko i wyłącznie do identyfikacji z użytkownika, komunikacji z użytkownikiem oraz do prawidłowego wystawiania dokumentów (faktur) dla użytkownika.

§ 6

Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje zgłoszenie reklamacji do usługi, którą wykupił w serwisie.

 2. Reklamację należy zgłosić przez formularz kontaktowy dostępny w serwisie pod adresem http://budujtu.pl/kontakt/. W formularzu należy wybrać temat „Reklamacja”

 3. Użytkownik musi przesłać niezbędne dane do identyfikacji usługi np. numer usługi.

 4. Serwis rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 03.04.2017 roku.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym poinformuje użytkownika drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.